All for Joomla All for Webmasters

Трудові відносини

Додаткова інформація:

При працевлаштуванні громадян в Польщі поширені три форми оформлення трудових відносин:

 • umowa o pracę (трудовий договір). Відносини між працедавцем і найманим робітником регулюється нормами Трудового кодексу;
 • umowa zlecenia (договір доручення). Відноситься до типу цивільно-правових угод;
 • umowa o dzieło (договір підряду). Також являється цивільно-правовою угодою.

Umowa o pracę

Трудовий договір (ТД) для працівника вважається найкращою формою оформлення відносин з працедавцем. Він отримує весь комплекс гарантій і соціального захисту, куди входить:

 • наявність оплачуваної лікарняної та щорічної відпустки, вихідних;
 • збільшення стажу роботи на протязі всього періоду трудової діяльності;
 • нормування тривалості робочого дня, встановлення оплати за понаднормову роботу;
 • чітко встановленні правила звільнення;
 • гарантії відносно розміру мінімальної заробітної плати.

Більшість польських підприємств підписують з новим працівником ТД на невеликий термін – 3 місяці, що відповідає випробувальному періоду. Після цього роботодавець може підписати угоду на обмежений період і зробити це тричі на термін, який сумарно не перевищує 33 місяці. Наступний договір повинен укладатися на необмежений час. Саме такі норми існують в країні з 2016 року.

ТД містить наступну інформацію:

 • тип – umowa o pracę;
 • дата і місце підписання;
 • розмір заробітної платні;
 • посада та обов’язки працівника;
 • режим роботи;
 • дата початку трудової діяльності.

Договір доручення

Такий контракт підписується, коли роботодавець не хоче приймати працівника по ТД, але для нього важливо виконання певних дій та завдань. Цей документ має певні особливості:

 • Встановлює термін виконання конкретного завдання і розмір оплати за це.
 • Виконавець не підпорядковується працедавцю. Він може самостійно встановлювати зручний графік роботи й інші параметри. Одночасно замовник може дати деякі додаткові вказівки. Він в праві встановити конкретні часові рамки.
 • При необхідності вказується час і місце виконання завдання, але це не є обов’язковим.
 • Підписання контракту добровільне з двох сторін.
 • При бажані кожна зі сторін правовідносин може розірвати контракт в будь-який момент після підписання.
 • Відсутні гарантії мінімального розміру оплати.
 • Замовник не зобов’язаний оплачувати виконавцю лікарняну, щорічну відпустку чи надавати будь-які додаткові пільги.
 • Час, який відведений на виконання умов контракту, не зараховується до загального трудового стажу.
 • При виникненні будь-яких суперечок їх можна вирішити лише в цивільному суді.

Підряд

Складається для виконання конкретного замовлення з чітко окресленими рамками й матеріальним характером. В результаті підрядник отримує винагороду, розмір якої встановлюється завчасно. Також вказується термін виконання завдання.

Особа, трудові відносини з якою оформлені лише за допомогою підряду, не отримає гарантованого державою медичного і соціального забезпечення. Єдиний виняток – контракт укладений з працедавцем, з яким одночасно підписаний ТД.

Оскільки при оформлені підряду замовнику не потрібно сплачувати обов’язкових страхових внесків. Тому така форма оформлення трудових відносин вважається найвигіднішою для нього. Для працівника це буде рентабельно, якщо він працевлаштований в іншому місці по ТД, а ця робота для нього лише додаткове джерело доходу.

Обов’язкові збори на соціальне страхування (ZUS)

В Польщі існують наступні збори соціального спрямування:

 • пенсійне за віком (сплачують як працівники, так і працедавці);
 • по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника (працівники 1,5%, роботодавці 6,5%);
 • при захворюванні (платять тільки працівники);
 • при нещасних випадках (платять роботодавці в розмірі 1,8%);
 • при материнстві.

Для сплати страхових внесків використовуються доходи громадян. Для їх розрахунку існують спеціально встановлені ставки, які одинакові для всіх застрахованих осіб.

Під терміном «зарплата брутто (brutto)» розуміють суму, яка використовується для зняття всіх необхідних відрахувань і податків.

«Заробітна плата нетто (netto)» показує суму, яку отримує працівник після всіх необхідних відрахувань.

В деяких випадках правильно порахувати всі страхові внески тяжко, тому що їх ставки постійно змінюються. Для полегшення цієї операції в інтернеті створено багато онлайн-калькуляторів. Вони допоможуть точно вирахувати розмір «чистої» заробітної плати, яку отримає працівник на поточну дату.

З 2017 року в Польщі збільшено розмір «мінімалки». З 1 січня кожний працівник отримує не менше 2000 злотих на місяць.

 

У Польщі найбільш поширеними формами працевлаштування є три типи договорів:

 • трудовий договір (пол.: umowa o pracę), який регулюється Трудовим кодексом.
 • договір доручення (пол.: umowa zlecenia) – цивільно-правова угода;
 • договір підряду (пол.: umowa o dzieło) – цивільно-правова угода.

Трудовий договір - це найкраща форма працевлаштування для працівника з точки зору гарантій та соціальної захищеності.

Трудовий договір гарантує:

 • оплачувані вихідні, відпустки, лікарняний;
 • зарахування стажу роботи;
 • чітко визначену кількість годин і додаткову зарплату за понаднормову роботу;
 • чіткі принципи звільнення з роботи;
 • гарантовану мінімальну заробітну плату.

Як правило, перший трудовий договір підписується на випробувальний термін – не більше ніж на 3 місяці. Після цього зазвичай укладається договір на обмежений термін. Працедавець може підписати такий документ лише тричі – сумарно не довше ніж на 33 місяці (з 2016 року). Наступний договір повинен бути на необмежений час.

Трудовий договір обов’язково має містити інформацію про тип контракту – umowa o pracę, дату укладення, місце виконання, винагороду за працю, посаду, функції, обов’язки, робочий час, дату початку роботи.

Договір доручення

Такий договір підписується, коли працедавець не планує наймати працівника за трудовою умовою, але для нього важливе виконання певних дій чи досягнення чітко поставлених завдань.

Основні риси договору доручення:

 • Окреслює виконання певної роботи у визначений термін і оплату.
 • Відсутність прямого підпорядкування працедавцю. Підрядник сам встановлює графік роботи, але водночас замовник може давати вказівки, а також визначати рамки для виконання роботи.
 • Можна вказати місце і час виконання роботи, але це необов’язково, більше враховується факт виконання роботи.
 • Добровільна форма договору.
 • Обидві сторони можуть розірвати договір у будь-який момент.
 • Відсутність гарантованого мінімального рівня винагороди.
 • Замовник не зобов’язаний надавати відпустку, вихідну допомогу, заробітну плату під час хвороби, а також жодні інші додаткові пільги.
 • Період зайнятості не зараховується до загального робочого стажу.
 • Усі суперечки між замовником і виконавцем розглядаються в цивільному суді.

Договір підряду - умова про виконання конкретного замовлення. Метою роботи є чітко окреслений результат, який повинен мати принаймні частково матеріальний характер.

За зроблену роботу виконавець отримує винагороду. В договорі зазвичай вказується термін виконання підряду.

Особа, яка виконує роботу виключно на підставі договору підряду, не підлягає обов’язковому медичному та соціальному забезпеченню. Винятком є ситуація, коли такий договір був укладений із роботодавцем, з яким працівник підписав одночасно трудовий договір.

Через відсутність обов’язку сплачувати страхові внески, цей вид договору є найбільш вигідним для працедавця-замовника. Для виконавця-працівника він також є найбільш вигідним  за умови, що в нього є інша робота, а договір підряду є додатковим джерелом доходу.

Збори на соціальне страхування (ZUS)

У Польщі соціальне страхування включає: пенсійне страхування за віком, страхування для виплат по інвалідності і у зв‘язку з втратою годувальника, на випадок захворювання та материнства та страхування від нещасних випадків.

Страхові внески на пенсійне страхування сплачують працівники та працедавці. Страхові внески на страхування на випадок хвороби сплачують працівники, на страхування від нещасних випадків – працедавці (1,8 %), на страхування для виплат по інвалідності – працівники і працедавці ( 1,5 % і 6,5 % відповідно).

Базою до зарахування страхових внесків є доходи. Розмір страхових вимірюється згідно відсоткової ставки, яка є однаковою для всіх застрахованих осіб.

Заробітна плата брутто (пол.: brutto) – сума без відрахування податків і соціальних внесків.

Зарплата нетто (пол.: netto) – сума після відрахування податків і внесків на страхування.

Порахувати страхові внески доволі складно, адже ставки можуть час від часу змінюватись. Допоможуть порахувати зарплатню «чистими» так звані калькулятори зарплат, які можна знайти в інтернеті.

З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Польщі становить 2000 злотих.

Отримайте консультацію

TOP